Злетовскиот маскенбал и годинава понуди убави и оригинални маски

Human art gallery, весели пуканки – pop corn и stick man се трите маски победнички на Злетовскиот маскенбал. Овие три маски ќе бидат дел од Пробиштипскиот маскенбал 2019. И годинава на Злетовскиот маскенбал беше мошне интересно, а имаше и голем број најразлични маски, сепак убедлива победа освои маската “Human art gallery” на креативниот ментор Емил Спасовски.

Maskenbal zletovo 1 Maskenbal zletovo 3 Maskenbal zletovo 4 Maskenbal zletovo 5

“Парк на младенци” 2019

По повод Христијанскиот празник Младенци, празникот на љубовта и младоста општина Пробиштип ќе го организира настанот „Парк на младенци“. По тој повод ги покануваме сите младенци на 22-ри март (петок) со почеток од 10 часот да бидат дел од настанот кој ќе се одржи во Градскиот парк во Пробиштип и да ја засадат својата роза која е симбол на убавина, мир и љубов.

Соопштение за учество на “Зелникот на баба” 2019

Почитувани сограѓанки,

На 23 март 2019 година (сабота) со почеток во 12 часот на градскиот плоштад ќе се одржи осмото издание на манифестацијата „Зелникот на баба“. Вообичаено ќе бидат изложени сите изработки од тесто на вредните наши сограѓанки и секако гостите од Македонија, Бугарија и Србија. На лице место ќе се демонстрира како се изработува овој наш традиционален специјалитет и печење под вршник. Ќе има натпревар во брзо сукање, а ќе има и едукација за изработка на зелник. Ќе бираме и нај етно украсена маса. Ги повикуваме сите наши сограѓанки кои сакаат да учествуваат на оваа убава манифестација да се пријават во Одделението за јавни дејности при Општина Пробиштип или на телефон 483 – 131, локал 107, каде ќе ги добијат сите потребни информации за учество.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

zelnik-2019

 

Проект „Ревитализација и автоматизација на постоечките објекти за снабдување со вода за пиење во општина Пробиштип“

Во општина Пробиштип во тек е реализацијата на Проектот „Ревитализација и автоматизација на постоечките објекти за снабдување со вода за пиење во општина Пробиштип“, во вредност од 1,2 милиони евра, средства обезбедени по половина од Центарот за меѓународна соработка и развој од Република Совенија и Владата на Република Македонија.
Во моментот е завршен делот за надградба на постоечката пречистителна станица за вода за пиење Пробиштип и поставен е дополнителен ултрафилтрациски модул со капацитет од 25 l/s.
Со ова вкупниот капацитет на произведена вода за пиење е 100 l/s.
Во следната фаза на проектот следи рехабилитација и автоматизација на пумпните станици Ратавица, Злетово и Добрево. Приоритет е даден на пумпната станица Ратавица како најсложен објект, објект кој не работи и е запуштен, уште од моментите на пуштењето во употреба на филтер станицата во Пробиштип пред 6 години.
Целата постоечка хидромеханичка и електро опрема е извадена и се работи на санација на објектот, односно градежно-занаетчиски работи.
Воедно, во процедура е набавката на новата хидромеханичка и електро-командна опрема за сите пумпни станици, како и за новата трафостаница за пумпната станица Ратавица.

53032379_2127948020630978_6488965869312409600_n

Известување, покана и анкетен лист за УПВНМ СРТЦ Пониква

За организирање на јавна презентација и јавна анкета по предлог урбанистички план вон населено место СРТЦ Пониква, КО Јамиште и КО Зеленград, општина Пробиштип

01 Соопштение за ЈП и ЈА за УПВНМ СРТЦ

Пониква.p.g. Анкетен лист за УПВНМ Пониква

известување-покана за ЈП и ЈА за УПВНМ СРТЦ Пониква.p.g.

sintezen-plan-ponikva

Одржана работилница во рамки на проект „Пристапни и достапни – јавни информации и услуги“

Во просториите на Домот на културата „Злетовски рудар“ Пробиштип се одржа втората работилница на тема: “Kомуникација со лица со попреченост и овозможување на соодветен пристап до информации од јавен карактер” како специфична цел на проектот од веќе потпишаниот меморандум за соработка помеѓу општина Пробиштип и Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „ИНКЛУЗИВА“ од Куманово.

На работилницата присуствуваа претставници од општина Пробиштип, Центар за социјална работа, основните и средни училишта, детската градинка и др. каде беа опфатени следните теми: правото за пристап до информации од јавен карактер согласно Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост, Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер во Македонија, како и техники и методи на комуникација со лица со различен вид на попреченост.

Оваа активност е во рамките на проектот „Пристапни и достапни – jавни информации и услуги” кој има за цел да придонесе кон подобрување на локалните услуги преку поефикасно доставување на информации од јавен карактер и комуникација со граѓаните со попреченост во источниот регион на Македонија.

Проектот е дел од вториот повик за регрантирање дел од проектот ,,Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации”,  кој го спроведуваат Фондација Отворено општество – Македонија и Евротинк – Центар за европски стратегии, а финансиски е поддржан од Европската унија.

rabotilnica pristapni uslugi2 rabotilnica pristapni uslugi3

Реализација на активности преку програмата Општинско – корисна работа

Општина Пробиштип го имплементира проектот „Мрежа од услуги за еднакви можности за сите“ преку програмата Општинско – корисна работа, финансиран од страна на УНДП. Крајни корисници се децата од претшколско образование, ученици инклузирани во редовна настава, корисниците во Дневниот центар за лица со телесна или ментална попреченост, старите лица и лицата со оштетен вид.

Преку овој проект ангажирани се вкупно 12 лица со скратено работно време за  стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд. Ангажирани се шест лица во ЈОУДГ „Гоце Делчев“ од кои  четири се негувателки, еден воспитувач и еден психолог, две лица се ангажирани во Дневниот центар за лица со телесна или ментална попреченост, двајца образовни асистенти работат со инклузирани ученици, едно лице е ангажирано како негувател за помош грижа и опслужување на старите и изнемоштени лица кои живеат во Пробиштип и едно лице е ангажирано за грижа на лицата со оштетен вид. Невработените лица -корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман правото на користење на социјална помош им е активно и статусот на невработени останува непроменет. Проектот се реализира  во соработка со Центар за социјална работа и АВРМ – Центар за вработување Пробиштип.

Фотоволтаични системи на три јавни објекти во општина Пробиштип

Општина Пробиштип аплицираше и доби грант инвестиција за инсталација на фотоволтаични системи на три јавни објекти и тоа:
– ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип
– ООУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип и
– ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ – клон „Изворче“ – Злетово
Со набавката и инсталацијата на фотоволтаичните системи ќе се произведуваат по 15kW електрична енергија на час во сите три објекти посебно, со што ќе се направат значајни заштеди кај овие објекти и директно ќе се намалат трошоците на Општината.
Реализацијата на проектот започнува денес, а целосната инсталација и пуштањето во употреба на фотоволтаичните системи е предвидено да се случи до 31.03.2019 година.
fotovoltaici 2 fotovoltaici 3

Потпишан Договорот за изготвување на апликација за номинација на Лесново за Гео-парк

Денес, 23.01.2019 година, Општина Пробиштип и општина Кратово потпишаа Согласност кон Договорот за изработка на апликација за номинирање на Лесново за Гео – парк, кој го потпишаа Центарот за развој на Источно планскиот регион и Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.
Во периодот октомври-ноември 2019 година апликацијата ќе биде поднесена до Националната комисија, која ќе ја предаде истата до Советот за глобални Гео – паркови на УНЕСКО.
Со оглед на геолошкото наследство и биолошкиот диверзитет со кој располага Лесновскиот крај, Лесново ќе добие можност да стане првиот Гео – парк во Република Македонија и втор на Балканот и со тоа да го заштити ова богатство, во насока на зачувување на природата и секако да го поттикне развој на туризмот.
Покрај апликацијата, во текот на овој период ќе се работи на инфраструктурни проекти, како што се патеки, табли и друга инфраструктура за подготвување на Гео – паркот.

geo park 2