ИЗВЕСТУВАЊЕ за Јавна расправа по Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Осоговски Планини за заштитен предел

Министерството за животна средина и просторно планирање ја поканува заинтересираната јавност да присуствува на јавна расправа по Предлог актот за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата V- заштитен предел.

За подоследно вклучување на јавноста во процесот, ќе бидат организирани четири јавни расправи и тоа :

 • Во Кочани, на 18.08.2020г., во 18 часот, локација:Споменик на слободата;
 • Во Македонска Каменица, 20.08.2020г., во 18 часот, локација:Парк пред Домот на Културата;
 • Во Пробиштип, 25.08.2020г. , во 18 часот, локација: секундарен плоштад на амфитеатарот;
 • Во Крива Паланка, 26.08.2020г., во 18 часот, локација: Зелениот парк во рамките на дворното место на Средното Општинско Училиште „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка.

Предлог актот е објавен на Единствениот национален електронски регистар на прописи во Република Северна Македонија (www.ener.gov.mk) и на веб страната на Министерство за животна средина и просторно планирање (www.moepp.gov.mk) за доставување на коментари, забелешки и консултации со засегнати страни. Коментари/мислења/сугестии заинтересираната јавност може да достави на: infoeko@moepp.gov.mk.

Јавните расправи ќе одржат на отворено и ќе се почитуваат протоколите за организација на јавни настани (https://vlada.mk/protokoli-koronavirus).

 

Заради запазување на мерките за заштите потребно е да го потврдите Вашето учество и да наведете на која јавна расправа/и ќе присуствувате, на следната електронска адреса: skj.mzspp@gmail.com или кај Дијана Соколовска на:

+389 76 233 020.

Соопштение – прскање против комарци

Почитувани граѓани согласно Програмата на општина Пробиштип за спроведување на општите мерки за заштита на здрвјето на населението од заразни болести во 2020 година за Среда 22 јули ќе се спроведе трет адултициден третман против комарци од земја (теристичко прскање) на 565 ха од територијата на општината.

Временската прогноза за сега дозволува акцијата да биде во временски период од 21 до 03 часот со замаглување од земја со АКВАКОТРИН средство одобрено Бирото за лекови. За изврштел на услугата е друштвото за ДДД Лиса ком Кавадарци. Во четврток 23 јули ќе се спроведе втор адултициден третман против комарци од воздух (авионско прскање) на 1000 ха од територијата на општината.

Временската прогноза за сега дозволува акцијата да биде во раните утрински часови во временски период од 05 до 08 часот со замаглување од воздух со куфлак 50 средство одобрено од Бирото за лекови.

Во случај на промена на веменските услови кои можат да ги одложат акциите,а кои треба да се исполнети за спроведување на истите, ке се спроведат наредниот поволен ден за што дополнитено ке ве информираме. За изврштел на услугата за авионското прскање е друштвото за авиоуслуги Бониер Куманово. Ги известуваме пчеларите и пчеларските здруженија да превземат соодветни заштитни мерки за пчелните семејства за да не дојде до несакани последици.

Ви благодариме за превземените превентивни мерки и разбирањето.

Соопштение – прскање против комарци

На ден 27.06.2020 година (сабота) во раните утрински часови во периодот од 05 – 08 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено авионско третирање против возрасни комарци. Акцент ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата долж течението на Злетовска река, долж течението на река Киселица, од Приградска населба Пробиштип по патот кон с. Плешенци, долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии и кундинско езеро. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Известување за ждребување за места за лепење на изборни плакати во Општина Пробиштип

Се известуваат сите политички партии, коалиции и група избирачи чии листи на кандидати за Пратеници во Собранието на РСМ се прифатени од страна на ДИК за Парламентарните избори што треба да се одржат на 15.07.2020 година, дека ждрепката за бесплатно истакнување изборни плакати на територијата на Општината Пробиштип утврдени со Одлуката на Совет на општина Пробиштип, ќе се одржи на 26.06.2020 година (петок) во 12:30 часот во салата на Општината Пробиштип.
Заинтерсираните политички партии и коалиции треба да поднесат барање со полномошно издадено од организаторот на изборната кампања, најдоцна до 26.06.2020 година (петок) до 12:00 часот на архивата на Општината Пробиштип.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Соопштение (УПВНМ) со основна класа на намена Е2 (фотоволтаична централа) во КО Бучиште

За организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог – Урбанистички план за вон населено место со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) во КО Бучиште: КП 1/1,56,57,58,45,46,102/11 и дел од КП 1/2, 2, 3, 5, 8,10,11,12,13, 33,34, 35, 42, 55/2, 967, 968, КО Петршино: КП 1362/3,1362/4,1363/3,1364/4,1364/5 и дел од КП 1066,1361/2, 1365/1,1490,1501,1502,1503,1532,1533 – Општина Пробиштип.

Соопштение за ЈП и ЈА за УПВНМ фотоволтаици – p.g.

известување за ЈП и ЈА за УПВНМ фотоволтаици-p.g.

Анкетен лист за УПВНМ Фотоволтаици

Известување со Уредба за ЈА и ЈП

УПВНМ-фотоволтаична-централа-Е2---КО-Бучиште-и-КО-Петршино-општина-Пробиштип-12.05.2020-153

Јавна презентација и јавна анкета за Предлог ДУП за Блок 14.1

Известување за одржување на Јавна анкета и јавна презентација за донесување на ДУП за Блок 14.1 КО Пробиштип, општина Пробиштип

Соопштение за ЈП и ЈА ДУП 14.1 – повторно 27.04.2020 за објава

Известување за ЈП и ЈА за Блок 14.1 -повторна расправа

Анкетен лист за ДУП за Блок 14.1

sintezen-14-1

Јавна презентација и јавна анкета за Предлог ДУП за Блок 5.3

Известување за одржување на Јавна анкета и јавна презентација за донесување на ДУП за Блок 5.3 КО Пробиштип, општина Пробиштип

Соопштение за ЈП и ЈА за ДУП 5.3 за објава 28.04.2020

Известување за ЈП и ЈА за Блок 5.3 -повторна расправа

Анкетен лист за ДУП за Блок 5.3

sintezen-5.3

Јавна презентација и јавна анкета за Предлог ДУП за Блок 5.2

Известување за одржување на Јавна анкета и јавна презентација за донесување на ДУП за Блок 5.2 КО Пробиштип, општина Пробиштип

Соопштение за ЈП и ЈА за ДУП 5.2 – за објава 27.04.2020

Известување за ЈП и ЈА за Блок 5.2 -повторна расправа

Анкетен лист за ДУП за Блок 5.2

sintezen-5.2

СРЕЌЕН ПРАЗНИК ПРОБИШТИПЈАНИ

Почитувани сограѓани,

Денеска е денот кога пред 76 години, во далечната 1944 година од страна на Третата македонска народноослободителна бригада и Косовскиот одред е извршен напад на поробените рудници за олово и цинкова руда „Злетово“ Пробиштип, над фашистичкиот окупатор.

Ден – симбол на непокорот и борбата за своето. Секоја година локалната самоуправа заедно со Општинската организација на резервни официри, која од пред 10 години го слави празникот како свој патрон, го одбележуваа со симболичен марш, постројување, давање на рапорт и со пригодна програма на спомен паркот „Братство и единство“.

Годинава се наоѓаме во период на светска пандемија, но ниту во еден момент не е заборавено херојското дело на сите што го дадоа својот живот за македонските идеали.

Среќен празник драги мои сограѓани. Нека ни е за многу години.

Соопштение од Стручно опертивна група на општина Пробиштип

Почитувани,

Врз основа на одржаната 23 (дваесет и третата) седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 19 март 2020 година и Извадокот од Нацрт-записникот на Влада на Република Северна Македонија бр.44-2282/4 и 6 (шестиот) состанок на Стручно опертивната група на општина Пробиштип од 20.03.2020 година за превземање на превентивни и оперативни мерки против корона вирусот, ви се доставуваат следните:

З А К Л У Ч О Ц И

 1. Се забранува собирање во група на повеќе од пет лица во паркови, плоштади и на други јавни места и јавни површини на територијата на општина Пробиштип.
 2. Се забранува одржување на наставата и спроведување на обуките и испитите во испитните центри од страна на школите за обука за возачи, за период од 14 дена.
 3. Се препорачува на сите работодавачи во општина Пробиштип, односно сите раководни лица во институциите, во зависност од типот на работата и можностите да ја организира работата и начинот на работа на вработените лица, преку: работа од дома, реорганизација на работата, работа во смени без да се наруши редовното и нормалното функционирање на фирмите и институциите.
 4. Сите маркети, аптеки, банки и пошта Пробиштип, задолжително да обезбедат редарска служба при влез и во внатрешноста во овие објекти, со цел да се контролира влезот и бројот на лица во истите, така што ќе се обезбеди минимум потребното растојание од два метри помеѓу лицата пред и во објектите.
 5. Се известуваат сите микро, мали и средни компании од општината дека е вовоедена економска мерка со цел подобрување на ликвидноста на фирмите како и за полесно справување со последиците од корона вирусот и дека од страна на Развојната банка на Република Северна Македонија, а во зависност од бројот на вработени, ќе можат да подигнат кредит од 3 до 30 илјади евра,  и тоа:
 • Микро компаниите до 10 вработени ќе можат да подигнат кредит од 3 до 5 илјади евра
 • Малите компании со 10 до 50 вработени ќе можат да подигнат кредит од 10 до 15 илјади евра
 • Средните компании со 50 до 250 вработени ќе можат да подигнат кредит од 15 до 30 илјади евра

Кредитите се бескаматни, со каматна стапка од 0 проценти со грејс период од 6 месеци и рок на отплата од 2 години.

 1. Сите граѓани на општина Пробиштип кои во последните 14 (четиринаесет) дена го посетиле зимскиот рекреативен центар-Банско во Република Бугарија и ги посетиле земјите со висок и среден ризик на заразеност објавени на листата на Светската здравствена организација да се упатат на тест за дијагностицирање за корона вирус.
 2. Сите граѓани на општина Пробиштип да ги почитуваат мерките за самоизолација, а воедно и нивните членови од потесното семејство.
 3. Листата на овие лица ќе се достави до Државниот санитарен и здравствен инспекторат за да во најбрз рок се изготват и достават решенијата за самоизолација.
 4. Се препорачува на сите граѓани да се придржуваат кон препораките кои се истакнати на сите јавни и видливи места.

 

Ви благодариме на разбирањето и се надеваме на сериозно, одговорно и дисциплинирано однесување по дадените препораки.

Стручно-оперативна група Пробиштип