Соопштение – Прскање против комарци 10 и 11 Септември 2021

На ден 10.09. и 11.09.2021 година (вечерта – петок кон  сабота) во текот на ноќта до раните утрински  часови во периодот од 23 – 08 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено прскање од земја против  возрасни комарци . Акцент ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата  долж течението на река Киселица, од Приградска населба Пробиштип по патот кон с. Плешенци, долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии и кундинско езеро. Ќе ги опфатиме и сите поголеми населени места. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Соопштение за спроведување на јавен увид на урбанистички проект КП 2215 И КП 2216 КО ДОБРЕВО

СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО1 М\Л/ НА ДЕЛ ОД КП.6р.2215 И КП.6р.2216 КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 М\Л/ на дел од КП.6р.2215 и КП.6р.2216, КО Добрево, Општина Пробиштип, изработен од Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг„ЧИП ГРОУП” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. со Тех.Број 27-06/21 од Јули 2021.

Соопштение за ЈУ за КП 2215 и 2216 КО Добрево, Пробиштип – 30.08.2021-potp 1.p.g.

KP-2215-i-2216-KO-Dobrevo[ES-VS-SV]-100

Соопштение за спроведување на јавен увид на урбанистички проект КП 1380 КО ДОБРЕВО

СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО1 М\Л/ НА ДЕЛ ОД КП.6р.1380, КО ДОБРЕВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 М\А/ на дел од КП.6р.1380 КО Добрево, Општина Пробиштип, изработен од Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг „ЧИП ГРОУП” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Тех.Број 25-06/21 од Јули 2021 год.

Соопштение за ЈУ за КП 1380 КО Добрево, Пробиштип – 25.08.2021 potp1.p.g.

KP-1380-KO-Dobrevo-104

Драган Маринковиќ – Маца покажа зошто е еден од најдобрите комичари на Балканот

 

                На 23 август на летната сцена во Пробиштип гостуваше еден од најдобрите комичари на Балканот, Драган Маринковиќ – Маца. Со својот настап не само што ја насмеа публиката туку и покажа зошто е таму кај што е , меѓу најдобрите комичари на Балканот. Осумдесет минути ги држеше  посетителите, кои не престанаа да се смеат и да се воодушевуваат на неговата глума. Едноставно покажа зошто е најдобар. Ова беше трета по ред Stend up комедија иако оваа последната е со примеси на кабаре и на монодрама сепак и по трет пат се покажа дека е полн погодок. Актерот си замина задоволен, а задоволството не го криеше ниту Општина Пробиштип, се поздравија со ветување дека наскоро во ваква форма или како драма ќе го видиме повторно Маца на сцената во Пробиштип.

238140218_638497810446119_7696205552070081199_n 238206878_1245922349203328_8983719521788083342_n 238371404_174584411411784_7499194482327201823_n 239137604_1967152723458138_5001278257376822975_n 239621228_879751859301342_8615621885953611325_n

Соопштение – Прскање против комарци 23 и 24 август 2021

На ден 23.08. и 24.08.2021 година (вечерта – понеделник кон  вторник) во текот на ноќта до раните утрински  часови во периодот од 23 – 08 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено прскање од земја против  возрасни комарци . Акцент ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата  долж течението на река Киселица, од Приградска населба Пробиштип по патот кон с. Плешенци, долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии и кундинско езеро. Ќе ги опфатиме и сите поголеми населени места. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Соопштение за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 3

Врз основа на член 50 став (3),(4) и (5) од Законот за урбанистичко планирање („Сл.Весник на РСМ” бр.32/20, год.) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Прбиштип за 2021 година со Одлука Број 26-928/16 од 30.11.2020 год., објавена во „Сл.Гласник” на Општина Пробиштип Бр.42/2020 год., донесена од страна на Советот на Општина Пробиштип, Градоначалникот на Општина Пробиштип  го дава  следното

С О О П Ш Т Е Н И Е 

За спроведување на јавна презентација и јавна анкета  по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 3, КО ПробиштипОпштина Пробиштип

 Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 3 КО Пробиштип, Општина Пробиштип, со Тех.Број 03/2021 од јули 2021, изработен од  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија „ИН-ПУМА“ Скопје.

Соопштение за ЈП и ЈА за ДУП за Урбан Блок 3 КО Пробиштип – 03.08.2021 за објава potp.p.g.

Одлука за ЈП и ЈА за ДУП за Урбан Блок 3- 03.08.2021 -за објава-potp.p.g.

известување за ЈП и ЈА за ДУП Блок 3potp.p.g.

Анкетен лист за ДУП за Блок 3

NACRT-PLAN-DUP-3_[signed]-1-174

Соопштение за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 6.1

Врз основа на член 50 став (3),(4) и (5) од Законот за урбанистичко планирање („Сл.Весник на РСМ” бр.32/20, год.) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Прбиштип за 2021 година со Одлука Број 26-928/16 од 30.11.2020 год., објавена во „Сл.Гласник” на Општина Пробиштип Бр.42/2020 год., донесена од страна на Советот на Општина Пробиштип, Градоначалникот на Општина Пробиштип  го дава  следното

С О О П Ш Т Е Н И Е 

За спроведување на јавна презентација и јавна анкета  по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 6.1, КО ПробиштипОпштина Пробиштип

 Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 6.1КО Пробиштип, Општина Пробиштип, со Тех.Број 02/2021 од јули 2021, изработен од  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија „ИН-ПУМА“ Скопје.

 Соопштение за ЈП и ЈА за ДУП за Блок 6.1 КО Пробиштип – 03.08.2021 за објава potp.p.g.

известување за ЈП и ЈА за ДУП Блок 6.1 potp.p.g.

Одлука за ЈП и ЈА за ДУП 6.1 -03.08.2021-корегиран деловоден број potp.p.g.

Анкетен лист за ДУП за Блок 6.1

NACRT-PLAN-DUP-6.1_[signed]-151

Ана Златановиќ, Јелена Мандариќ и Хазим Мајчиновиќ до солзи ја насмеаа пробиштипската публика

Во рамки на Пробиштипско културно лето во петокот на 13 август беше вечерта на Stend up комедија. Двете гостинки од Србија, познати како жените што зборуваат и гостинот од Босна и Херцеговина направија една убава пријатна вечер на летната сцена во Пробиштип. Преполниот амфитеатар доволно зборува за интересот на пробиштипјани за ваков вид на настан. Очигледно сме желни за забава, желни за смеа, а тоа го имаше во изобилие. Се на се една убава, пријатна весела вечер како понуда од Општина Пробиштип, а се со цел забава, дружење и пријатни летни денови, секако со почитување на протоколите за организирање настап на отворено.

IMG_2925 IMG_2926 IMG_2927 IMG_2928

Соопштение – Прскање против комарци 06.08.2021

На ден 09.08.2021 и 10.08.2021 година (вечерта – понеделникот кон  вторникот) во текот на ноќта до раните утрински  часови во периодот од 23 – 08 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено прскање од земја против  возрасни комарци. Акцент ќе биде ставен на Пробиштип и Злетово, а ќе бидат опфатени и местата  долж течението на река Киселица, од Приградска населба Пробиштип по патот кон с. Плешенци, долж течението на Маричанска река, двете јаловишни депонии и кундинско езеро. Ќе ги опфатиме и сите поголеми населени места. Се известуваат сите сопственици на пчелни семејства да превземат заштитни превентивни мерки.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

ЈАВЕН ПОВИК

 

за субвенционирање на граѓаните на Општина Пробиштип за набавка на инвертер клима уред за 2021 година

Општина Пробиштип, со цел да ги стимулира граѓаните за користење на обновливи извори на енергија за затоплување на своите домови, кои минимално ги загадуваат воздухот и почвата и не влијаат врз климатските промени, ќе им обезбеди поврат на дел од потрошените средства, за клима уреди – инвертер купени во тековната година па до денот на завршување на јавниот повик, односно се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена

Општина Пробиштип, за реализација на мерките против загадувањето на воздухот, рапишува јавен повик за субвенционирање на граѓаните за купување инвертер клими.

Барателите треба да ги достават барањата и документацијата во прилог во затворен плик до „Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертер клима уред за 2021 година“ во архивата на Општина Пробиштип, на адреса ул.Јаким Стојковски бр.1 Пробиштип, секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот.

јавен повик инвертер клими

барање инвертер клими

изјава инвертер клими