Објава бр.10 за продажба на недвижни ствари

Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-239/8 од 15.03.2017 година, се следните недвижни ствари :

Зграда на стара бензинска пумпа на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб зграда 1 влез 1 на приземје со намена Б4-6 други деловни простори во површина од 86 м2 евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.

Повеќе информации на следниот линк: http://e-aukcii.probistip.gov.mk/item/155

Objava 10

ОБЈАВА БР.9- ПО ВТОР ПАТ

За продажба на недвижни ствари во сопственост на
Општина Пробиштип по пат на електронско јавно наддавање

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-239/8 од 15.03.2017 година, се следните недвижни ствари :
По втор пат Зграда на стара бензинска пумпа на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб зграда 1 влез 1 на приземје со намена Б4-6 други деловни простори во површина од 86 м2 евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.

Objava 9 – po vtor pat

Повик за поднесување на понуди (Реконструкција на дел од улица Гоце Делчев)

Повик за поднесување на понуди (ППП) – Купување
Име на проект: Проект за подобрување на општинските услуги

Извор на средства: 8158MK

Број на договор: MSIP-MUN-PRB-SH-10

Датум на објавување на повикот: 10.05.2017 година

Општина Пробиштип ве повикува да ја доставите својата понуда за следните работи: Реконструкција на дел од улица Гоце Делчев во Пробиштип.

Повик за поднесување на понуди Гоце Делчев-MSIP-MUN-PRB-SH-10 odobren

Објава бр.8 (измена)

За продажба на недвижни ствари во сопственост на Општина Пробиштип по пат на електронско јавно наддавање.

Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-239/8 од 15.03.2017 година, се следните недвижни ствари:

1. Зграда на  стара бензинска пумпа  на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб  зграда 1   влез 1  на приземје  со намена Б4-6 други деловни простори   во површина од 86 м2  евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип   со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.

2. Гаража  на КП бр.717/20 на ул.„Јордан Стојанов“ бр.1 , зграда 1 влез 1 на приземје во површина од 35 м2  евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип, со утврдена пазарна вредност од 344.708,00

Objava br.8

Izmeni na objava br.8

Пробиштипски маскенбал 2017

По повод 1-ви Април – Денот на шегата, во Пробиштип ќе се одржи осмиот по ред „Пробиштипски маскенбал“- 2017, под мотото „Пробиштип со маски“.

Со почеток во 17 часот, ќе започне дефилето од пред Домот на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип, по улицата „Цветко Тонев“ и „Јаким Стојковски“ до местото на настанот – Ракометното игралиште во центарот на градот, каде ќе бидат проследени сите перформанси. Учесници на маскенбалот се учениците од општинските училишта од Пробиштип и гостински маски од повеќе општини од Република Македонија.

Утредента, на 1 Април со почеток во 11 часот на истото место ќе се одржи „Киндер маскенбалот“ на кој ќе учествуваат учениците од I – V одделение.

Состанок со претставниците на граѓанскиот сектор од општина Пробиштип

На 23.03.2017 година се одржа состанок со граѓанските здруженија од општина Пробиштип, на кој присуствуваа претставници од следните граѓански здруженија:

  • Здружение на граѓани „Подобра Иднина„
  • Здружение на техничка култура на Пробиштип „Народна техника„
  • Здружение на хендикепирани лица „Милосрдно срце„
  • Црвен Крст Пробиштип
  • СПД Врв Плавица
  • Здружение на граѓани „Туристичка иднина„
  • Здружение на граѓани „Леговец Ленд„
  • Здружение на ракотворци „Хендмејд Арт„

На состанокот беа претставени активностите и работата на здруженијата, како и потребите и проблемите со кои се соочуваат. Се водеше дискусија за потребата од вмрежување на граѓанските здруженија, заеднички активности, интензивирање на соработката со општината, како и подршка во техничка опрема и простории за граѓанскиот сектор.