26.01.2018

61,58(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

51,22(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


27.01.2018

62,51(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

57,21(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


28.01.2018

74,45(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

58,98(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


pm10

Максималната пропишана граница за PM10 честици е 50 μg/m³.