23.01.2018

/(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

18,14(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


22.01.2018

17,55(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

12,10(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


21.01.2018

37,85(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

19,47(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


20.01.2018

27,23(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

12,68(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


19.01.2018

50,85(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

24,51(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


18.01.2018

33,82(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

12,02(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


17.01.2018

19,71(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

/(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


16.01.2018

41,96(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

/(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


15.01.2018

32,93(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

/(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


14.01.2018

27,29(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

/(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


13.01.2018

17,62(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

/(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


12.01.2018

49,64(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - Центар Пробиштип)

/(μg/m³)

Концентрација на PM10 честици (Мерно место - населба Камењар)


pm10

Максималната пропишана граница за PM10 честици е 50 μg/m³.