Заклучоци од состанок на Стручно Оперативната група при ЕЛС Пробиштип за следење на корона вирусот.

Zaklucoci 13.03.2020