Заклучоци од состанок на Стручно Оперативната група при ЕЛС Пробиштип за следење на корона вирусот.