Се покануваат жителите на населено место Калниште на информативен состанок со Градоначалникот на општина Пробиштип.

На состанокот жителите од Калниште ќе бидат запознаени со проектот „БИООТПАД“ и можностите за нивно учество во истиот.

Состанокот ќе се одржи на ден 20.12.2017 година (СРЕДА) во просториите на ООУ „Никола Карев“, со почеток во 17 30 часот