ПРОБИШТИП ФОТО 2017 – Конкурс

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
објавува:

Награден Фото КОНКУРС
“ПРОБИШТИП ФОТО 2017

ТЕМА:
„МОЈОТ УБАВ  ПРОБИШТИП“

Основни критериуми за учество:

• Се учествува со 2 (две) фотографии на зададената тема ( ситефотографирани во Пробиштип)

и до 3 (три) слободни фотографии (сите фотографирани во општина Пробиштип, со мотиви од карактеристични и препознатливи обележја за нашата општина)

o Може да се достави и само една фотографија за учество

o Може да се учествува со највеќе 5 (пет) фотографии

• Фотографиите треба да бидат јасно одбележани за која од двете категории се

испратени

• Фотографиите што не одговараат на темата нема да влезат во изборот за

наградите

• Фотографиите не треба да бидат потпишани (“watermark”, “signature”) или на

кој било начин означени со име или идентификација на фотографијата

• Фотографијата не треба да содржи име, презиме, иницијали, рамки или какви

било текстуални карактери и симболи за идентификација на предната страна

• Фотографиите не треба да се претходно објавувани во весници, магазини,

каталози или да имаат учествувано на други натпревари

• Фотографиите што не одговараат на темата нема да влезат во изборот за

наградите

• Фотографиите  на зададената тема и слободна тема, треба да се фотографирани во Пробиштип,

• Испратените фотографии не треба да содржат елементи на насилство,

порнографија, расизам или некој друг облик на дискриминација

• Испратените фотографии не треба да ја нарушуваат приватноста на луѓето,

односно сите фотографирани луѓе мора претходно да дале согласност за тоа

________________________________________________________________

Техничко – уметнички критериуми за учество:

• Фотографиите ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се достават во:

 • електронска форма снимени на CD со висока резолуција (најмалку 5 мегапиксели)
 • Да се во JPEG формат
 • Да се најмалку 72 dpi
 • 4:3 / 3:2 / 16:9 (Пропорција на стандардна фотографија)

Секоја фотографија која нема да биде согласно погоре

наведените карактеристики ќе биде дисквалификувана и нема да биде

разгледувана од жири комисијата

• Дозволено е софтверско интервенирање на фотографиите

• Фотографијата ќе се оценува според композицијата. Начинот на којшто се

вклопени фотографираните елементи, кои треба да прават успешна целина во

уметничка смисла

• Фотографиите треба да содржат напредни естетски елементи. Тоналитет,

форма, текстура, ритам, баланс, движење и сл.

• Фотографијата не треба да биде премногу темна, нити премногу светла

• Фотографијата мора да има доволно видливи детали

Награди :

• Општина Пробиштип за првите три фотографии во двете категории обезбеди

награди и тоа:

o Фотографии на зададена тема:

I место – 4.000 денари

II место – 2.000 денари

III место – 1.000 денари

o Фотографии на слободна тема:

I место – 2.000 денари

II место – 1.500 денари

III место – 1.000 денари

• Наградите ќе бидат доделени на 7 Декември, а по повод празникот, 8 Декември 2017 година – „Свети Климент Охридски“  на изложбата која по тој повод, од пристигнатите фотографии, ќе биде поставена во Домот на културата во Пробиштип.

______________________________________

Доставување на фотографиите за учество:

 • Фотографиите (секоја со наслов), да се достават со наведена шифра, во плик

во кој ЗАДОЛЖИТЕЛНО во помал затворен плик се доставуваат личните

податоци за учесникот (име, презиме, телефонски број и сл.)

 • Секој учесник кој при отварањето на фотографиите нема затворен

плик со податоци и за кој јасно може да се определи за која личност

станува збор ќе биде дисквалификуван и фотографиите нема да

се разгледуваат

 •  Фотографиите да се испратат на адреса: Општина Пробиштип, ул. Јаким

Стојковски бр.1 или да се донесат во Канцеларијата на Одделението за јавни

дејности во Општина Пробиштип, со назнака: За награден фото Конкурс

„ПРОБИШТИП“ – 2017, најдоцна до 21.11.2017 година (Вторник) до

16.00 часот.

 •  Жири комисијата најдоцна до 24.11.2017 година ќе ги селектира фотографиите

и ќе ги објави на официјалната фан страна на Facebook за да можат сите

заинтересирани да гласаат за истите.

 • (Гласањето на Facebook ќе има влијание во одлуката на жири

комисијата, но освоените гласови нема да значат и конечен

пласман на фотографиите)

 • Жири комисијата најдоцна до 05.12.2017 година ќе ги објави наградените

фотографии преку медиумите, на официјалната WEB страна на општина

Пробиштип www.probistip.gov.mk и на официјалната Facebook фан страна.

Авторски права:

 •  Со предавањето на фотографиите за учество на Конкурсот секој потврдува

дека:

 • е автор на фотографиите
 • фотографијата не е претходно изложена или објавена
 • ги отстапува авторските права на Општината Пробиштип со

неограничено право да ги објавувува, разменува, печати или пренесува

на трети лица

 • На Фото Конкурсот немаат право на учество вработените во

општинската администрација како и нивните потесни семејства

 • За подетални информации на бројот 032/483-131 лок.107, или на е-маил: info@probistip.gov.mk

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Одделение за јавни дејности

probistip-foto-2017

 

СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

            Општина Пробиштип во фаза е на изготвување на Програмите за 2018 година.

Се известуваат сите спортски друштва кои се регистрирани и функционираат, односно се натпреваруваат во некоја од македонските лиги,  да достават Програма за 2018 година, во која треба да се содржани сите активности кои што ги планирате, со вкупно потребен Буџет, врз основа на што би Ве предвиделе во Буџетот на општина Пробиштип со дел од средства како поддршка на спортот и спортските активности во нашата опоштина. Програмите да ги доставите до Одделението за јавни дејности при Општина Пробиштип секој работен ден од 08 – 16 часот, а најдоцна до 20.10.2017 година (петок). Повеќе информации на тел: 483 131 локал 107.

                                                                                                              ОПШТИНА ПРОБИШТИП

                                                                                                      ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

ПРО ФЕСТ 2017 (Соопштение)

Во организација на Општина Пробиштип и на Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип на ден 08.10.2017 година, во 20 часот во хотелот Сан Нико ќе се одржи 37-то издание на Републичкиот фестивал на пеачи аматери „Профест“ 2017.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

            За ждребување за места за лепење на изборни плакати во Општина Пробиштип

Се известуваат сите политички партии, коалиции и група избирачи  чии листи на кандидати за Градоначалници и Листи за кандидати за советници  се прифатени  од страна на ДИК за Локалните избори што треба да се одржат на 15.10.2017 година, дека ждрепката за бесплатно истакнување изборни плакати на територијата на Општината Пробиштип утврдени со Одлуката на Совет на општина Пробиштип,  ќе се одржи на 27.09.2017 година (среда) во 12:30 часот во салата  на Општината Пробиштип.

Заинтерсираните политички партии и коалиции треба да поднесат барање со полномошно издадено од организаторот на изборната кампања, најдоцна до 27.09.2017 година (среда) до 12:00 часот на архивата на Општината Пробиштип.