Отворен ден со граѓаните на општина Пробиштип (21.05.2018)

Општина Пробиштип на ден 21.05.2018 година (понеделник) од 15:30 часот организира „Отворен ден со граѓаните на општина Пробиштип„, на кој граѓаните ќе имаат можност да разменат идеи, проекти или да решат конкретни случаи со Градоначалникот.

Отворен ден на градоначалникот во Злетово (04.05.2018)

Општина Пробиштип на ден 04.05.2018 година (петок) организира „Отворен ден со жителите на Злетово“, на кој жителите ќе имаат можност да разменат идеи, проекти или да споделат проблем за решавање со Градоначалникот на општина Пробиштип.
Средбите со Градоначалникот ќе се одржат од 12 часот, во просториите на поранешната Општина (над поштата во Злетово).