Општина Пробиштип на ден 30.03.2018 година (петок) организира „Отворен ден со граѓаните на Злетово и Пробиштип“, на кој граѓаните ќе имаат можност да разменат идеи, проекти или да споделат проблем за решавање со Градоначалникот на општина Пробиштип.
Средбите со Градоначалникот ќе се одражат:
– Во Злетово од 10 до 13 часот, во просториите на поранешната Општина (над поштата во Злетово) и
– Во Пробиштип од 15 часот (во кабинетот на Градоначалникот).