Општина Пробиштип на ден 04.05.2018 година (петок) организира „Отворен ден со жителите на Злетово“, на кој жителите ќе имаат можност да разменат идеи, проекти или да споделат проблем за решавање со Градоначалникот на општина Пробиштип.
Средбите со Градоначалникот ќе се одржат од 12 часот, во просториите на поранешната Општина (над поштата во Злетово).