Јавен оглас за предлагање на кандидати за членови во Советот на млади на општина Пробиштип

Javen oglas Sovet na mladi