Декември 2017

Четврток 28.12.2017 година

11:00 – 11:20 с. Добрево
11:45 – 12:00 с. Древено
12:00 – 13:00 Злетово (низ Злетово и во спортската сала)
13:05 – 13:30 с. Ратавица

Петок 29.12.2017 година

10:00 – 15:30

Дедо Мраз низ улиците на Пробиштип

10:00 – 11:00 Населба Калниште
10:00 Крстосница пред „МирБор„
10:15 Плато пред ООУ „Никола Карев„
10:30 Плато пред „ТирСтеф„
10:45 Старо Калниште
11:00 Крстосница пред „Швајцарија„
11:15 – 12:30 Низ улиците на Пробиштип
12:30 – 13:15 Спортска сала „Софија Петровска„
13:25 Крстосница пред акумулаторска зграда Б4
13:40 Игралиште ул. Тодор Александров
14:00 Пред станбена зграда м.в. Лиса Гара
14:20 Крстосница пред влезот на спомен парк
14:40 – 15:30 Низ улиците во центарот на градот

Сабота 30.12.2017 година

11:00 – 11:20 с. Пишица
11:30 – 11:45 с. Бучиште
11:50 – 12:10 с. Трипатанци
12:20 – 12:40 с. Стрмош
13:15 – 14:15 с. Долни Стубол
14:30 – 14:45 с. Плешенци
14:50 – 15:10 м.в. Три Чепа (населба Пробиштип)
15:15 – 15:30

Плато пред станбена зграда (населба Пробиштип)