Јавен оглас за предлагање на кандидати за членови на советот на млади на општина Пробиштип

Врз основа на член 36-а од Статутот на Општина Пробиштип (“Сл.Гласник на Општина Пробиштип” бр.04/05, 25/14), и член 4 од Одлуката за основање на Совет на млади на општина Пробиштип (“Сл.Гласник на Општина Пробиштип” бр.26/14), Советот на Општина Пробиштип, објавува

Прскање против комарци

На ден 13.07.2017 година во раните утрински часови во периодот од 00 – 06 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено трето по ред теристичко третирање против возрасни комарци

Прскање против комарци

На ден 05.07.2017 година во раните утрински часови во периодот од 00 – 06 часот на територијата на општина Пробиштип ќе биде извршено второ по ред теристичко третирање против возрасни комарци.