Реконструкција на детската градинка во Пробиштип
Во рамки на ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Р.Македонија и Р.Бугарија, детската градинка “Гоце Делчев“ доби финансирање на проект за комплетна реконструкција на клонот “Цветови“. Проектот ќе се реализира во тек на 2014 година.
Вредноста на проектот е 110.000 евра.