Организирање на бесплатен превоз за децата од руралните средини до детските градинки
Со цел поголема социјализација на децата од најмала возраст, општината обезбедува бесплатен превоз за децата од руралните средини каде нема детски градинки.