Изградба на повеќенаменско игралиште
Со цел развој на спортот, општина Пробиштип доби ново повеќенаменско игралиште во центарот на градот. Игралиштето е наменето за спортување, рекреирање и натпреварување и може да се користи од страна на сите граѓани на општина Пробиштип.
Проектот беше реализран со помош на Агенција за млади и спорт во вредност од 7 милиони денари.