Бесплатна дополнителна настава за матурантите
Со цел успешно полагање на државната матура, општината организира дополнителна настава за матурантите по предметите предвидени за полагање на државната матура.