Во месец Декември 2013 година заврши изградбата на улицата 5-та, во должина од 180 метри со вкупна инвестиција од 900.000 денари.