Во текот на 2011 година се заврши со целосно асфалтирање на патниот правец Пробиштип-с.Плешенци.  Вкупната должина на овој локален пат изнесува 3.291 метар. Овој проект е реализиран од страна на Агенцијата за државни патишта. Вкупната инвестиција изнесува 225.000 евра.