Училишни лиги
Општина Пробиштип организира училишни лиги во различни спортови (фудбал, кошарка, ракомет, одбојка и сл.) Со воведувањето на училишните лиги се поттикнува натпреварувачкиот дух кај учениците, а во исто време се селектираат и најдобрите спортисти во училиштата.