Патниот правец Турско Рудари – Шталковица е целосно пробиен и тампониран.