Во Септември 2010 година беше пуштена во употреба спортската сала Илинден 1903 во Злетово која е една од 35 сали изградени од страна на Агенцијата за млади и спорт. Изградбата на оваа спортска сала чинеше околу 18 милиони денари.
Во месец Мај 2011 година во Пробиштип се пушти во употреба нова спортска сала која беше изградена од страна на Министерството за образование и наука и дадена на користење на СОУ Н.Н Борче. Вкупната инвестиција изнесува околу 42 милиони денари.