Во месец Декември 2013 година завршивме значаен дел од инфрастуктурата во едната индустриска зона, кој се однесуваше на асфалтирање на улица во должина од 260 м и канализација во должина од 350 м.
Вкупната инвестиција изнесуваше околу 10 милиони денари.