– Во месец Август 2013 година го завршивме и свечено го пуштивме во употреба новиот градски пазар кој претставува најголема инвестиција на општината во последните 20 години. Вкупната вредност за негова реализација изнесувеше 72 милиони денари.