Во чест на 8 Декември „Св. Климент Охридски“ во Минералошката збирка на Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип, на 7 Декември (среда), со почеток во 10 часот, ќе бидат изложени фотографиите од Конкурсот за фотографија на Општина Пробиштип „Пробиштип фото 2016“, На изложбата Градоначалникот на општина Пробиштип ќе им ги додели наградите на наградените фотографии.