Изградба на улица во Пониква: Завршена е изградбата на улица до манастир Св.Василиј на Пониква во должина од 800 метри.

Вкупната инвестиција изнесува 7 милиони денари.