Развој на Пониква како туристичко-рекреативен спортски центар
Нова опрема на Пониква: Со поддршка на Владата на РМ спортско рекреативниот центар Пониква доби донација од еден ратракт, систем за производство на вештачки снег, две моторни санки, нов сноуборд парк.
Целата донација е со вкупна инвестиција од над 1 милион евра.