Поради поголемата вредност на оваа инвестиција, проектот ќе се реализира во неколку фази. Во првата фаза е пробиен е и тампониран дел од патниот правец Злетово – Пониква, односно тампониран е патот до с.Шталковица во иднина се очекува фазно решавање на овој патен правец со подршка на Владата на РМ.