Отворање на дисперзирано одделение на Центарот за социјална работа во Злетово

Отворање на дисперзирано одделение на Центарот за социјална работа во Злетово
Со цел поефикасно спроведување на своите надлежности, во текот на месец Август 2013 година, во Злетово се отвори дисперзирана канцеларија на Министерството за труд и социјална работа.

Реконструкција на детската градинка во Пробиштип

Реконструкција на детската градинка во Пробиштип
Во рамки на ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Р.Македонија и Р.Бугарија, детската градинка “Гоце Делчев“ доби финансирање на проект за комплетна реконструкција на клонот “Цветови“. Проектот ќе се реализира во тек на 2014 година.
Вредноста на проектот е 110.000 евра.

Организирање на бесплатен превоз за децата од руралните средини до детските градинки

Организирање на бесплатен превоз за децата од руралните средини до детските градинки
Со цел поголема социјализација на децата од најмала возраст, општината обезбедува бесплатен превоз за децата од руралните средини каде нема детски градинки.

Организирање на бесплатни ортопедски прегледи за мали деца

Организирање на бесплатни ортопедски прегледи за мали деца
Бидејќи на територијата на општина Пробиштип нема ортопед кој го следи развојот на малите дечиња, општината организира бесплатни ортопедски прегледи за малите деца.

Изградба на современ музеј за ретка минеролошка збирка

Изградба на современ музеј за ретка минеролошка збирка

Во тек е изградба на Музеј за ретки минерали во централното градско подрачје кој ќе биде единствен од ваков тип на Балканот.

Вредноста на проектот е 11 милиони денари.

Изградба на систем за водоснабдување во с.Трооло

Изградба на систем за водоснабдување во с.Трооло
Во месец Декември 2013 година се пушти во употреба новоизградениот водоснабдителен систем во с.Трооло со што конечно се реши деценискиот проблем на жителите од ова населено место.
Инвестицијата е со вредност од 3.100.000 денари, средства обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој и од буџетот на општина Пробиштип.

Бесплатен Интернет клуб

Бесплатен Интернет клуб
За да се следат новите трендови и информатичкиот развој и за да се доближат што повеќе до граѓаните на општина Пробиштип, целосно е опремен нов бесплатен интернет клуб кој се наоѓа во просториите на Домот на културата “Злетовски Рудар“. Клубот е дел од проектот на Владата за отворање на бесплатни интернет клубови низ републиката.

Хуманитарна акција за помош на младите од социјално загрозени семејства – ДОНИРАЈ!

Хуманитарна акција за помош на младите од социјално загрозени семејства – ДОНИРАЈ!
Општина Пробиштип ги поддршува хуманитарните акции за помош на социјално загрозените лица преку известувања на веб страната на Општината за потребите и начинот на донирање на парична помош, облека, спортска опрема, мебел и бела техника, како и преку директно вклучување во хуманитарните акции.

Изградба на повеќенаменско игралиште

Изградба на повеќенаменско игралиште
Со цел развој на спортот, општина Пробиштип доби ново повеќенаменско игралиште во центарот на градот. Игралиштето е наменето за спортување, рекреирање и натпреварување и може да се користи од страна на сите граѓани на општина Пробиштип.
Проектот беше реализран со помош на Агенција за млади и спорт во вредност од 7 милиони денари.