* Секој Граѓанин кој има потреба да се обрати до Градоначалникот, лично го пополнува овој формулар.

Име и презиме (задолжително)

Адреса (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Телефонски број

Образование

* Работен статус
ВработенСтечаен работникНевработенТехнолошки вишокСопственик на фирма

* Барањето за средба е од областа
КомуналииКултураСоцијална заштитаУрбанизамЕкологијаСпортОбразованиеЗдравствена заштитаДруго

Вашата порака

* Подносителот на барањето описно да го изрази проблемот или целта на барањето!

captcha

* Внесете ги карактерите прикажани на сликата!

** Градоначалникот го задржува правото на барањето на граѓанинот да одговори писмено, преку е-mail, или контактот да го оствари преку телефон или лична средба.
*** Општината се обврзува дека со личните податоци на граѓанинот ќе располага согласно Законот за заштита на личните податоци и ќе ги употребува исклучиво за намената заради која се оставени.
**** Општината го задржува правото да му одговори на Граѓанинот најдоцна 14 дена по поднесување на Барањето.