Хуманитарна акција за помош на младите од социјално загрозени семејства – ДОНИРАЈ!
Општина Пробиштип ги поддршува хуманитарните акции за помош на социјално загрозените лица преку известувања на веб страната на Општината за потребите и начинот на донирање на парична помош, облека, спортска опрема, мебел и бела техника, како и преку директно вклучување во хуманитарните акции.