Изградба на современ музеј за ретка минеролошка збирка

Во тек е изградба на Музеј за ретки минерали во централното градско подрачје кој ќе биде единствен од ваков тип на Балканот.

Вредноста на проектот е 11 милиони денари.