Организирање на бесплатни ортопедски прегледи за мали деца
Бидејќи на територијата на општина Пробиштип нема ортопед кој го следи развојот на малите дечиња, општината организира бесплатни ортопедски прегледи за малите деца.