Во месец Јануари 2013 година ја пуштивме во употреба пречистителната станица за вода за пиење. Вкупната инвестиција на овој проект изнесуваше 1.500.000 евра.