Комплетна реконструкција на улица “Јаким Стојковски“

Општина Пробиштип обезбеди финансиски средства од Светска банка за комплетна реконструкција на главната улица во Пробиштип “Јаким Стојковски“ во должина од 1220 метри. Во овој момент во тек е постапката за избор на Изведувач, а проектот ќе започне со реализција во месец Март 2014 година.

Вкупната инвестиција изнесува 29 милиони денари.