Во Септември 2010 година во Пробиштип беше пуштено во употреба фудбалското игралиште финансирано од страна на Владата на РМ. На површина од околу 2 хектари, граѓаните на Пробиштип добија нов, современ фудбалски терен кој заедно со поставените рефлектори за користење во вечерните часови особено е користен во текот на летниот период. Инвестицијата е со вредност од околу 12 милиони денари, а средствата се обезбедени од страна на Агенцијата за млади и спорт.