• Променет е кровот на гимназијата “Наум Наумовски Борче“
• Промена на прозори
• Реконструкција на санитарни јазли
• Нови клупи
• Компјутери за сите ученици и професорите
• Замена на парни котли
• Отворање на нова, современа и опремена библиотека
• Изграден нов потпорен ѕид на средното училиште
Вкупните инвестиции во училиштето изнесуваат околу 46.500.000 ден.