• Во дворот на подрачното училиште во с.Стрмош е поставен интернет киоск
• Училишните простории на ОУ “Никола Карев“ се реновирани, училишниот двор е осветлен и реконструиран што придонесува за поголема безбедност
• Поставена е нова фасада на влезот на училиштето
• Инсталирани се сончеви колектори
• Ставен е во функција училишниот базен и формирана е пливачка школа
• Во училиштето е опремена една училница за работа со талентирани ученици
• Комплетно се променија старите и дотраени парни котли со нови и енергетски поефикасни со што се очекува заштедата на енергија за затоплување на училиштето да биде повеќе од 20%
• Старите и дотраени хоризонтални и вертикални олуци се заменети со нови со што се реши проблемот со протекување на кровот
Вкупните инвестиции изнесуваат повеќе од 2,6 милиони денари.