Реконструкцијата опфати поставување на комплетно нов асфалтен слој по целата должина, изградба на тротоари од двете страни на улицата со површина од околу 2550 м2 како и поставување на нови енергетски ефикасни светилки. Вредноста на инвестицијата изнесува 11 милиони денари.