Улицата беше проширена, порамнета, поставен е одвод за атмосферските води, поставен е  нов слој на асфалт, направени се тротоари со бекатон коцки и поставено е ново улично осветлување.