По 8 години стагнација во 2010 година започна доасфалтирањето на патниот правец Стрмош – Дренак. Освен доасфалтирање на овој патен правец,  во рамките на проектот беше саниран и патниот правец  Пробиштип – с.Стрмош. Вкупната инвестиција изнесува 9.056.998 денари.