• Извршена е целосна промена на сите подовите во ОУ “Браќа Миладиновции и се адаптираше простор за првачињата
• За првоодделенчињата е изграден и нов санитарен јазол приспособен за нивната возраст
• Во училиштето е поставен видео надзор
• Поставен е интернет киоск во Злетово, Ратавица и Добрево
• Набавени се клима уреди
• Извршени се поправки на парните котли
• Изградба на два санитарни јазли во П.У. во с. Ратавица.
Вкупните инвестиции изнесуваат повеќе од 2,5 милиони денари.