Спортско лето – спорт за сите
Со цел развој на спортот, општина Пробиштип во текот на летниот период организира повеќе спортски турнири на кои учество земаат спортски екипи од општината и надвор од неа. Покрај спортските турнири, по повод празникот 28-ми Август, општината организира недела на спортот каде се доделуваат и вредни парични награди.