• Формирање на спортска гимназија во склоп на СОУ Н.Н Борче. Ова училиште е единствено во регионот во кое се школуваат кадри за потребите на спортските клубови.

• Изградена и пуштена во употреба спортската сала “Илинден 1903“ во Злетово. После 10 години Злетово ја доби долговетуваната спортска сала и доби место за спорт и рекреација на младите. Изградбата на оваа спортска сала чинеше околу 18 милиони денари
• Изградено и пуштено во употреба фудбалско игралиште во Пробиштип. На површина од околу 2 хектари, граѓаните на Пробиштип добија нов, современ фудбалски терен кој заедно со поставените рефлектори за користење во вечерните часови особено е користен во текот на летниот период. Инвестицијата е со вредност од околу 12 милиони денари, а средствата се обезбедени од страна на Агенцијата за млади и спорт.
• Изградена и пуштена во употреба спортска сала во Пробиштип. Пробиштип доби уште еден спортски терен каде младите ќе можат да спортуваат и да го поминуваат слободното време. Вкупната инвестиција изнесува околу 42 милиони денари.
• Реконструкција на повеќенаменско игралиште во населба Карпош. Со реконструкцијата беше извршено оградување на игралиштето со заштитна ограда, беа поставени спортски реквизити, изграден пристап и поставувени рефлектори со што се овозможи користење на игралиштето во вечерните часови. Вкупната инвестиција изнесува 500.000 денари средства обезбедени од буџетот на општина Пробиштип.
• Изградба на ново детско игралиште во центарот на градот. Со изградбата беше опфатено поставување на нова подлога, нови модерни детски реквизити, поставување на урбана опрема, како и оградување на игралиштето. Инвестицијата е вредна околу 1.500.000 денари, средства обезбедени од општинскиот буџет.
• Организирање ,,Недела на спортот и културата“. Во периодот од 21 – 28 август, кога секој ден на спортските терени во Пробиштип и на градскиот плоштад се случуваат спортски и културни настани):
• Спортски турнир во мал фудбал за деца до 15 години
• Училишна лига во мал фудбал
• Летен фудбалски турнир во голем фудбал
• Континуирана подршка на над 10 турнири во различни спортски дисциплини