Еден од најзначајните и најстарите регионални патни правци со кои Пробиштип се поврзува со останатите општини е патниот правец Пробиштип – Страцин кој се реконструираше во должина од 26,3 км со поставување на комплетно нов асфалтен слој по целата должина и поставување на ивичњаци.
Вкупната инвестиција изнесува околу 236 милиони денари, средства обезбедени од Владата на РМ со поддршка од Светската банка.