Реконструкција на локален пат с.Драч-с.Бунеш
Во месец Август 2013 година се пушти во употреба патниот правец с.Драч – с.Бунеш во должина од околу 2 км.
Инвестицијата е со вредност од околу 15.000.000 денари, средства обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој и од буџетот на општина Пробиштип.