• Изградени тротоари со бекатон коцки на двете страни на улица “Јаким Стојковски“ на површина од околу 500 м2, во должина од 400 метри.
• Бетониран тротоарот на десната страна од улица “Гоце Делчев“ под кој има атмосферски канал и со години претставуваше голема опасност за пешаците.
• Изградени тротоари на улицата “Цветко Тонев“, а изградени се и тротори на дел од улицата “Миро Барага“ во должина од 1 км.
• Поставени се тротоари на влезот во Злетово во должина од 400 м по двете страни на патот.
• Изградени тротоари на патниот правец Пробиштип –Злетово во должина од 150 метри.